Menu

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

  1. Het handboek 'Autorijden van A tot Z' is een uitgave van:
  2. Deze Nederlandstalige website wil een extra hulpmiddel zijn voor:
   1. iedereen die, door het maken van oefenvragen, wil nagaan of de theorie uit het handboek begrepen en voldoende gekend is, met het doel een Belgisch rijbewijs te behalen.
   2. iedereen die reeds een rijbewijs heeft, maar de kennis van het verkeersreglement wil toetsen door het maken van oefenvragen.
  3. Door deze site en de diensten, beschikbaar op deze site, te gebruiken, word je geacht deze voorwaarden te accepteren.
  4. Als je een probleem hebt met de code die in het handboek staat gedrukt, klik dan bovenaan op Code.
 2. Gebruik van deze website

  1. De inhoud van deze website is gebaseerd op de Belgische wetgeving.
  2. De code die in het handboek is gedrukt, is een unieke code die bestaat uit 10 hoofdletters.
  3. Met deze code heb je 14 dagen toegang tot de oefenvragen en proefexamens op deze website. Deze periode begint te lopen vanaf het ogenblik dat je de code voor de eerste keer hebt ingegeven. Eens gestart, kan dit niet meer ongedaan gemaakt worden.
  4. Een code kan niet op twee toestellen tegelijkertijd worden gebruikt.
 3. Je oefent anoniem

  1. Je hoeft je niet te registreren op deze website, je oefent anoniem.
  2. Deze website slaat dus ook geen persoonsgegevens van jou op.
 4. Oefenvragen en proefexamens

  1. De auteur stelt alles in het werk om deze vragen up-to-date te houden.
  2. De auteur, noch de uitgever, zijn verantwoordelijk voor eventuele fouten in de vragen, noch voor schade die iemand zou kunnen lijden ingevolge toegang tot deze website, de raadpleging ervan en/of het gebruik van informatie die op deze website beschikbaar is.
  3. Het via deze site maken van oefeningen of proefexamens is op geen enkele wijze een garantie dat de gebruiker van de site zal slagen voor het theorie-examen.
 5. Forum

  1. Als het antwoord op een vraag niet duidelijk is, kan je op het GratisRijbewijsOnline-Forum om bijkomende uitleg vragen. Het posten van vragen en/of reacties gebeurt op het forum. Klik dan bovenaan op Help.
  2. Een posting plaatsen op het forum kan op volgende wijze gebeuren:
   1. ofwel volledig anoniem. In dit geval verschijnt als bezoeker de naam: gast.
   2. ofwel onder een schuilnaam. Deze naam kan door de verzender van het bericht vrij gekozen worden, op voorwaarde dat de gekozen schuilnaam niet schokkerend is of door die naamkeuze een derde persoon, die met het bericht of de verzender van het bericht niets te maken heeft, schade zou lijden.
   3. ofwel, als een bezoeker dat verkiest, onder zijn echte naam.
  3. In elk van bovenstaande gevallen is het niet verplicht jezelf te registreren.
  4. Jezelf wel registreren op het forum heeft het voordeel dat de door jou gebruikte naam op dit forum door geen derden meer kan gebruikt worden en dat, als je hiervoor kiest, je een mail ontvangt die je verwittigt zodra op een vraag van jou een reactie is gekomen.
  5. Elke bezoeker die een bericht plaatst op het forum: hetzij uitsluitend tekst; hetzij tekst geïllustreerd met afbeeldingen of uitsluitend afbeeldingen; hetzij een link naar een andere website of een pagina of afbeelding van een andere website, is verantwoordelijk voor de inhoud van het betreffend bericht.
  6. De auteur van deze website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor postings die door de moderators worden geplaatst. De auteur van deze website, noch de moderators van het forum, kunnen op enige wijze aansprakelijk gesteld worden voor postings die door bezoekers worden geplaatst. Voor een forum zoals dit, kan van de moderators niet verwacht worden dat ze 24 uur/dag en 7 dagen per week voortdurend het forum bewaken en elke illegale inzending onmiddellijk verwijderen. Toch streven zij ernaar om de binnenkomende postings binnen redelijke tijd te controleren en indien nodig te verwijderen.
  7. Mocht om één of andere reden een derde persoon (instantie; organisatie; maker van een website; uitgever; bezoeker) van mening zijn dat een bepaalde tekst of afbeelding storend is of enige schade berokkent, mag deze persoon steeds de beheerders contacteren, zodat het probleem onmiddellijk wordt verholpen door de posting zo snel mogelijk te verwijderen. In geen geval kan deze persoon bepaalde rechten claimen op de betreffende tekst of afbeelding.
  8. Moderators van het forum beantwoorden de vragen op basis van hun kennis en ervaring en/of kunnen de bezoeker, naar aanleiding van een bepaalde vraag, doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde site, instantie, handboek of rijschool.
  9. Op het forum worden geen vragen in verband met een code beantwoord.
 6. Auteursrecht

  1. De gebruiker mag de informatie op deze site alleen voor doeleinden vermeld in punt 1.2 gebruiken en niet voor andere persoonlijke of commerciële doeleinden.
  2. Het is niet toegestaan om op enige wijze de inhoud van de site te downloaden of te bewerken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te mailen of via enig ander middel te verspreiden.
  3. Alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de site, zijn inhoud, gegevens en vorm alsook de tekeningen en foto's op de site, berusten bij de auteur en/of bij derden, die het materiaal ter beschikking hebben gesteld en/of naar wie de auteur verwezen of gelinkt heeft. De toegang tot deze website betekent nooit dat enig zulk intellectueel recht of gebruiksrecht wordt overgedragen.
  4. Het gebruik van de site geeft de gebruiker geen enkel (eigendoms)recht op dergelijke materialen.
 7. Beschikbaarheid van de website

  1. De webbeheerder probeert de continue beschikbaarheid van de website en alle geboden diensten op de site te verzekeren, maar accepteert geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de consequenties van storingen of vertragingen, veroorzaakt door wie, op welke manier dan ook.
  2. De webbeheerder behoudt het recht het ontwerp en de specificatie van de site op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen.
  3. De auteur behoudt het recht op eender welk moment en zonder voorafgaande verwittiging een gedeeltelijke of de totale inhoud van deze website van het internet te verwijderen.