Aanpassingen

Controleer even of je handboek up-to-date is

Correcties

Download PDF bestand


Recidive (01/01/2015)

Sinds december 2011 is er reeds sprake van recidive voor:

Sinds 1 januari 2015 komt daar bij:

Wanneer een bestuurder, in de periode van 3 jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor één van deze overtredingen, opnieuw één van deze overtredingen begaat, dan MOET de rechter:

Het verval van het recht tot het sturen kan vervangen worden door het opleggen van een alcoholslot.

Maakt de bestuurder na de eerste veroordeling, opnieuw twee van deze overtredingen, dan worden het 6 maanden en bij drie van deze overtredingen: 9 maanden.


Ga terug naar de vorige pagina