FR NL
Home/

Trefwoorden

A
ABS-remsysteem
Het ABS-remsysteem is een antiblokkeersysteem: het onderbreekt automatisch zeer kort en repetitief de blokkering van de wielen door de remmen, zoals bij het 'pompend remmen'.
ademanalyse
Met het ademanalysetoestel wordt het alcoholgehalte in de uitgeademde alveolaire lucht exact gemeten; deze test heeft wettelijke bewijskracht en op basis van het resultaat kan de gerechtelijke overheid eventueel onmiddellijke maatregelen bevelen.
ademtest
De ademtest gebeurt met behulp van een draagbaar toestel dat de aanwezigheid van alcohol in de uitgeademde alveolaire lucht kan opsporen; het resultaat van deze test geeft wel een aanwijzing maar het is geen wetttelijk bewijsmiddel.
alcoholgehalte
Er zijn twee strafbare drempels wat het alcoholgehalte betreft. * 0,5 en 0,8 promille (0), d.w.z. het aantal grammen alcohol per liter bloed;
alcoholopname
het objectief meetbare gegeven van 'de hoeveelheid alcohol in het bloed of in de uitgeademde alveolaire lucht'. Alveolaire lucht is de lucht aan het eind van een diepe uitademing.
autosnelweg
Een autosnelweg is een bijzondere weg voor snel verkeer, zonder gelijkgrondse kruispunten.
autoweg
Een autoweg is een bijzondere weg voor het verkeer van motorvoertuigen, maar met gelijkgrondse kruispunten.
B
bestuurder
Een bestuurder is iedereen die een voertuig bestuurt of trekdieren, rijdieren of vee begeleidt of ment. Er zijn dus bestuurders van voertuigen en er zijn bestuurders van dieren.
bevoegde personen
Een 'bevoegd persoon' in onze context is iemand die de bevoegdheid heeft om het verkeer te regelen en het verkeersreglement te doen naleven; bevoegde personen kunnen een proces-verbaal opstellen.
bijzondere overrijdbare bedding
Een bijzondere overrijdbare bedding is het deel van de openbare weg dat voorbehouden is aan voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer, trams en bussen dus.
D
dode hoek
een stuk van de weg dicht achter je auto dat je niet kan zien omdat het wegvalt tussen de binnenspiegel en de buitenspiegel.
dronkenschap
In de rechtspraak heet het 'de toestand van een persoon die onder invloed van de drank geen permanente controle meer heeft over zijn handelingen, niet noodzakelijk zonder dat hij ook geen besef meer heeft van zijn daden.' Dronkenschap is te herkennen aan uiterlijke tekenen, zoals een onvaste stap, een troebele blik, spreken met een dikke tong,...
I
inhalen
Inhalen is het voorbijrijden van een andere bestuurder die dezelfde rijbaan in dezelfde richting volgt. Je moet links inhalen, behalve als een voorligger naar links uitgeweken is om links af te draaien en zijn voornemen duidelijk heeft kenbaar gemaakt.
K
kruisen
Op een rijbaan voor tweerichtingsverkeer kruis je de tegenliggers. In de regel moet je rechts kruisen, d.w.z. dat de tegenliggers links van je voorbijrijden.
M
MTM
MTM = 'de totale toegelaten massa van het voertuig, de lading inbegrepen, zoals die door het technisch reglement van de voertuigen vastgelegd werd'; de massa is nagenoeg gelijk aan het gewicht.
O
overtredingen van de derde graad
Overtredingen van de 3e graad brengen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar
overtredingen van de eerste graad
Overtredingen van de 1ste graad zijn alle overtredingen die niet tot de andere graden behoren (behalve overtredingen betreffende snelheid, rijden onder invloed en het rijbewijs)
overtredingen van de tweede graad
Overtredingen van de 2e graad brengen de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar
overtredingen van de vierde graad
Overtredingen van de 4e graad brengen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar en leiden bij een ongeval bijna onvermijdelijk tot fysieke schade
P
parkeren
Als je langere tijd stopt dan strikt nodig is om passagiers te laten in- of uitstappen of om goederen te laden of te lossen, is er volgens het verkeersreglement sprake van een geparkeerd voertuig.
R
remafstand
De remafstand is de afstand nodig om tot stilstand te komen nadat het remsysteem van het voertuig in werking is gesteld.
S
stilstaan
Als je stopt uitsluitend met de bedoeling om passagiers te laten in-of uitstappen of om goederen te laden of te lossen, is er volgens het verkeersreglement sprake van een stilstaand voertuig.
stopafstand
de 'stopafstand' is de reactie-afstand + de remafstand.
V
verdrijvingsvlak
verdrijvingsvlakken zijn met een witte lijn afgeboorde en met witte schuine strepen ingevulde vlakken op de openbare weg; het is verboden te rijden, te parkeren en stil te staan op deze vlakken. .
verhoogde inrichting
Een verhoogde inrichting is een verhoging van ± 12 cm die aangelegd is op de rijbaan met de bedoeling de snelheid van de voertuigen af te remmen. Je mag er met maximum 30 km/u overheen rijden. Op een verhoogde inrichting mag je niet links inhalen en je mag er niet op stilstaan of parkeren.