Gratis proefstart
  Geen inschrijving
  Gratis
 
Mijn cursus
Login :  
Paswoord:  

Paswoord vergeten?
OVER AUTORIJDEN.BE
Steeds meer studenten maken gebruik van het internet voor het raadplegen van cursussen. Als uitgever van boeken en cd-roms ontwikkelden wij tevens een e-learning/e-testing site autorijden.be waar iedereen op een eenvoudige manier zijn rijbewijs kan instuderen en/of testen.

Dit is een ambitieus project dat perfect beantwoordt aan de vereisten van de hedendaagse weggebruiker en aspirant-weggebruiker. Wij bieden met dit online platform immers een individuele toegang voor het aanleren van de verkeersreglementering.

Het is echter niet meer dan normaal dat er altijd mensen zullen zijn die het bij de traditionele edities zoals onze "groene boekjes" en onze cd-roms zullen houden, maar om ook een breder en gevarieerder publiek aan te spreken, vinden wij het nodig om ook toegang via het internet te verlenen. De leerstof wordt via het online platform aangeboden in de vorm van modules. Elke module bevat een aantal hoofdstukken die binnen een bepaald thema passen. De gebruiker kan op die manier - en dit volgens een eigen tempo - modules aankopen en instuderen. De kostprijs voor het geheel komt ongeveer overeen met de kostprijs van een boek of CD-ROM. Na het instuderen van alle modules kan de gebruiker een oneidig aantal keer het proefexamen afleggen, wat de slaagkans bij het officiële rijexamen aanzienlijk verhoogt.

New Traffic Books is reeds méér dan 25 jaar gekend als uitgever van 'het groene boekje' en CD-ROMS die ondertussen reeds honderdduizenden jongeren hebben geholpen bij het voorbereiden van hun rijexamen. Wie herinnert zich niet deze onmisbare uitgaven vol praktijkinformatie, aangeprezen door specialisten Flor Koninckx en Daniel De Nève?

Ondertussen is er op het vlak van de verkeersveiligheid veel veranderd en werden diverse campagnes opgezet om álle mensen te motiveren actief mee te werken aan een veiliger verkeer. Dit veronderstelt een permanente en grondige kennis van het verkeersreglement.

Online leren en testen.

New Traffic Books zag hier een uitstekende gelegenheid voor de ontwikkeling van een eigentijds, elektronisch middel om die kennis te verwerven en te beproeven. Het internet bleek het uitgelezen medium: ondertussen wijdverspreid in bijna alle huiskamers, gemakkelijk toegankelijk, anoniem en volledig op eigen ritme te gebruiken. Interactief en persoonlijk.

autorijden.be is voortaan hét online platform voor de moderne bestuurder. De website is opgebouwd rond twee polen: 'e-learning' en 'e-testing'.

De e-learning module is een interactieve tool gericht op kandidaat-autobestuurders - jong én ouder - die hun rijexamen voorbereiden. Daarbij wordt uitgegaan van een persoonlijk profiel; het volstaat op de website in te loggen met een unieke code en de weg naar een individueel leerplan ligt open. Elke gebruiker die studeert en oefent op autorijden.be houdt ten allen tijde een duidelijke kijk op zijn leercurve. Het programma toont als het ware een logboek van hoe de kennis van de student is geëvolueerd. Ook een volledig praktijkgetrouwe examensimulator werd geïntegreerd; een instrument dat de slaagkansen op het officiële rijexamen aanzienlijk verhoogt .

Het e-testing-gedeelte is er ten behoeve van iedereen die zijn kennis van de verkeerswetgeving wil testen. Ook ervaren chauffeurs kunnen inloggen op autorijden.be en er nagaan of hun kennis van de wegcode nog actueel is.

Op die manier zorgt New Traffic Books mee voor de actieve betrokkenheid van alle weggebruikers bij het werken aan een grotere verkeersveiligheid. Het platform geniet dan ook de steun van federaal minister van mobiliteit Renaat Landuyt en van het BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid).