Inhoudstafel Theorie Oefeningen Trefwoorden
  4. DE VERKEERSTEKENS
   
  4.1 De verkeersborden
<   4 / 38   >          Pagina oefenen  |  Hoofdstuk oefenen
 

inleiding

53

  • Een onderbord met een zwarte pijl die naar rechtsonder wijst, betekent dat het verkeersbord enkel betrekking heeft op een uitrit, rechts van de rijbaan, die in rijstroken verdeeld is
 
 
 
 

Let op voor de volgende bijzondere gevallen:
  • Steeds meer zal de overheid snelheidszones afbakenen, niet alleen zones 30 maar ook bv. zones 50 of zones 70. De zonale snelheid wordt aangeduid door een rechthoekig verkeersbord met witte achtergrond waarop het bord C43 wordt weergegeven.
    Snelheidszones hebben het voordeel dat de wegbeheerder niet langer na elk kruispunt een bord moet plaatsen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om herkenningstekens te gebruiken die de bestuurders eraan herinneren in welke snelheidszone zij zich bevinden. Deze herkenningstekens kunnen aan verlichtings- en verkeerspalen bevestigd worden.
    Deze kleine borden of aanplakvignetten hebben een kleine afmeting. Ze springen niet automatisch in het oogveld van elke weggebruiker, maar zijn enkel bedoeld als geheugensteuntje voor wie bevestiging zoekt
  • Bepaalde verbodsborden en borden betreffende het parkeren gelden voor een ruimer gebied, een zone, die afgebakend is door zoneborden. Dat zijn witte, rechthoekige borden met bovenaan het woord ZONE in zwarte letters en daaronder de afbeelding van het verbodsbord of het parkeerbord in kwestie. Het einde van een zone wordt aangeduid door het zonebord in zwart-wit met een zwarte dwarsstreep.   
Voorbeelden
  begin   einde
     begin                        einde
   begin                        einde
      
   

<   4 / 38   >          Pagina oefenen  |  Hoofdstuk oefenen
 
Feedback
 
Naam
e-mailadres
Beschrijving
Welke stappen leidden tot het probleem